Stanoviště č.2 - STRÁŽCI

29.04.2017

Stráž je pryč, tvá cela otevřená. Chvíli stojíš a hlava se ti točí z možnosti konečně opustit celu. Pak se pomalu vydáváš spletitými chodbami. Jakže ses sem vlastně dostal? Veden mlhavou představou bloudíš a cestu ti ztěžují kluzké kameny a tma, ale více se však obáváš bloumajících mozkomorů. Kéž by sis tak vzpomněl na jednoduché bezhůlkové zaříkadlo, které tě kdysi otec naučil. To bys pak mohl Azkabanské strážce bez povšimnutí obejít. Bohužel si pouze pamatuješ jen to, že to mělo něco společného s dětskou říkankou.


ŘEŠENÍ

Pokud si přepočítáme jednotlivé řádky a políčka pod nimi, je zřejmé, že jeden řádek textu zastupuje jedno písmeno v tajence. Na první pohled je nápadné množství zvířat.

Zde se jedná o morseovu abecedu. Vše, co létá, zastupuje tečku. Vše, co nelétá, zastupuje čárku. Nyní stačí pozorně číst a doplnit.

Po přeložení nám vyjde heslo: POLÁRKA. Odkazuje na Divadlo Polárka na Tučkově ulici.