Stanoviště č.3 - ČLUN

28.04.2017

Prudký závan větru narazil do tvého těla. Rozbouřený oceán tě pokřtil svou ledovou sprškou. Rázem jsi promrzlý na kost, ale ani to neotupí pocit volnosti a přívalu štěstí. Otočíš svůj špinavý obličej vzhůru k nebi, rozpřáhneš ruce a zhluboka dýcháš. Kdy naposledy jsi viděl oblohu? O několik minut později tě dožene svírající chlad. Potřeseš hlavou a dáš se do pohybu. Mozkomoři v houfech napadají vězně, kterým se podařilo dostat se ven. Tvůj pohled zachytí jeden z očarovaných člunů, který tě vezme na pevninu. Už je napůl plný! Zoufale se rozeběhneš.


ŘEŠENÍ

Jeden rámeček odkazuje na jedno číslo v souřadnici. První číslo bude dvojmístné, druhé jednomístné.

Pomocí asociace určíme, co mají věci na obrázku společného.

První rámeček - řešením je SÍRA

  • značka z periodické tabulky prvků - síra je prvkem
  • čert - smrdí po pekelné síře
  • sýr - slovní hříčka na základě zvukové podobnosti slov

Druhý rámeček - řešením je CUKR

  • cukrová řepa - plodina, z které se vyrábí
  • mravenec - jde po sladkém
  • dort - sladké pečivo

Dále vezmeme z každého slova jen první písmeno (tedy máme S a C) a spočítáme jejich pořadí v abecedě (používáme abecedu bez háčků, ale s CH a Q).

Dostáváme dva čísla - 20 a 3 - která doplníme do souřadnic. Ty odkazují na kašnu v parku Lužánky.