Stanoviště č.4 - OCEÁN

27.04.2017

Konečně jsi dostatečně blízko k lodi, aby ses do ní vrhl. Dopadl jsi tvrdě na dřevěné dno. Loď se zakymácela tvým nárazem i náhlým přeskupením osazenstva uhýbajícího tvému tělu. Nevypadají nadšeně, že tě vidí, ozývají se nadávky. Nicméně loď se dává do pohybu a vzdaluje se od břehu. Vyplouváte na rozbouřený oceán. Setřeš si spršku slané vody z očí a rozhlédneš se kolem. Poznáváš tváře okolo sebe, ale dál se o to nezajímáš. Kterým směrem byste měli plout?


ŘEŠENÍ

Obrázek odkazuje na souhvězdí, jehož jméno zjistíme vyhledáním výrazu Anser. Jedná se o souhvězdí Vulpecul, neboli Lištičky.

Tato šifra odkazuje na sochu Lišky Bystroušky na Janáčkově náměstí.