Stanoviště č.5 - VYLODĚNÍ

26.04.2017

Zase stojíš nohama na pevné zemi, i když svět se ti ještě houpe. Vzpomínáš si, že ti strážný v Azkabanu řekl jméno kontaktu. Uvědomuješ si, že tu ženskou znáš. Je to taková podivínka, vždy nosí dlouhou barevnou šálu a ten podivný klobouk. Kdyby sebou aspoň netahala toho vypelichaného kocoura! Ale kde ji najít?


ŘEŠENÍ

Pro vyřešení je potřeba nejdříve z uvedených ingrediencí a každého bodu v návodu odvodit číslo.

  1. Sedm kapek, sedmkrát jedním, sedmkrát druhým směrem a sedm minut. Nejsou zmíněna žádná znaménka ani úkony, proto jen přepíšeme - 7777
  2. 296 gramů použijeme v trojnásobném množství - 888
  3. 1332 mušek rozdělíme na dvě shodné várky - 666
  4. 11× dvojhlavý orel - 22
  5. zbytek mušek (tedy druhá várka) - 666
  6. od 33 gramů odpočítáme půl hodiny (30 minut) - 3
  7. 2 dcl necháme beze změny - 2

Dostaneme tedy soubor čísel: 7777 888 666 22 666 3 2

Pomocí telefonu přiřadíme k číslům písmena.

Řešením je heslo SVOBODA, která odkazuje na náměstí Svobody.

Zde je potřeba najít onen kontakt na pevnině, jak zmiňoval dozorce na prvním stanovišti. Popis Morgany je v příběhu 5. stanoviště.