Stanoviště č.7 - VÝROBCE

24.04.2017

Stařík shrbený nad stolem je jako věchýtek a když tě uvidí, roztřese se. Mlčky se podívá na tvé znamení zla a pak roztřesenou rukou přistrčí pár krabiček s hůlkami. Víc z něho nedostaneš, není schopen ani promluvit. Rozhodneš se neplýtvat časem a hůlku si vybrat bez pomoci.


ŘEŠENÍ

Každý znak je zašifrován zvlášť podle různých principů či abeced.

 1. Braillovo písmo - N
 2. pořadí v abecedě - A
 3. azbuka - S
 4. morseovka - E
 5. semafor - L
 6. vlajková abeceda - J
 7. azbuka - S
 8. vlajková abeceda - I
 9. azbuka - S
 10. vlajková abeceda - V
 11. Braillovo písmo - O
 12. Velký polský kříž - U
 13. morseovka - H
 14. Velký polský kříž - U
 15. semafor - L
 16. vlajková abeceda - K
 17. Velký polský kříž - U
 18. azbuka - C
 19. Velký polský kříž - U
 20. vlajková abeceda - K
 21. Velký polský kříž - R
 22. pořadí v abecedě - A
 23. Velký polský kříž - R
 24. Braillovo písmo - N
 25. pořadí v abecedě - A
 26. semafor - M
 27. morseovka - E
 28. Braillovo písmo - N
 29. vlajková abeceda - D
 30. morseovka - E
 31. semafor - L

Řešením je text "Našel jsi svou hůlku, cukrárna Mendel." Odkazuje na cukrárnu Tutti-Frutti na Mendelově náměstí.